Coș

COȘUL DE CUMPĂRĂTURI ESTE GOL

ÎNCEARCĂ AMBER ACUM!
Condiții de utilizare a Amber Technology

Prezentele CONDIȚII GENERALE reglementează raporturile dintre Amber Technology АD, denumită în continuare "Amber Technology”, pe de o parte, și Utilizatorii de pagini și servicii web, aflați pe domeniul http://www.ambermattress.ro (denumiți în continuare Utilizatori), pe de altă parte.

Аmber Technology АD este o societate înregistrată conform Legii comerciale a Republicii Bulgaria, cu cod unic de identificare 204225078, cu sediul social și administrativ: orașul Plovdiv, bld. 6 Septembrie 222А, adresă de e-mail: dreams@ambermattress.ro, telefon: +40 885 110 842.

Amber Technology АD este înregistrată ca administrator de date cu caracter personal și deține Certificatul de administrator de date cu caracter personal nr. 428414.

Vă rog să citiți în întregime Condițiile generale publicate, înainte de a utiliza serviciile comerciale și de informare oferite de site-ul http://www.ambermattress.ro (denumite pe scurt Servicii). Prin vizualizarea http://www.ambermattress.ro, fiecare Utilizator se obligă în mod automat să respecte condițiile descrise mai jos.

Prezentul document conține informații despre activitatea „Аmber Technology” și condițiile generale de utilizare a serviciilor oferite de „Аmber Technology”, reglementând raporturile dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri.

Confirmarea Condițiilor generale este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului dintre Utilizator și „Аmber Technology”.

Prin acceptarea Condițiilor generale, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, în baza contractului încheiat între el și ”Amber Technology”. Astfel de date sunt: numele, numărul de telefon, adresa și e-mailul.
1. SERVICII OFERITE


Art. 1. Serviciile prevăzute, oferite de către „Аmber Technology”Utilizatorului, reprezintă serviciile societății informaționale în sensul Legii comerțului electronic.

Art. 2. Pe site-ul http://www.ambermattress.ro, Utilizatorii au posibilitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare și livrare a mărfurilor oferite de către ”Amber Technology”.
2. COMANDA


Art. 3. (1) Utilizatorii folosesc interfața site-ului web ”Amber Technology” pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de ”Amber Technology”.
(2) În cazul indisponibilității unui produs, ”Amber Technology” își rezervă dreptul de a refuza comanda.
(3) După alegerea uneia sau mai multor mărfuri prezentate pe site-ul web al ”Amber Technology”, Utilizatorul trebuie să le adauge pe acestea, pe lista sa cu mărfuri de cumpărat.
(4) Este necesar ca Utilizatorul să prezinte date pentru efectuarea livrării și să aleagă modul și momentul achitării prețului, după care să confirme comanda prin interfața site-ului.
(5) La efectuarea comenzii, Utilizatorul primește confirmare pe e-mail despre acceptarea comenzii.

Art. 4. (1) “Аmber Technology” are dreptul să refuze încheierea unui contract cu un Utilizator incorect.
(2) ”Amber Technology” are dreptul să trateze un utilizator ca incorect atunci când:
1. nu sunt respectate Condițiile generale de către Utilizator;
2. se constată o atitudine incorectă, arogantă sau nepoliticoasă față de reprezentanții ”Amber Technology”;
3. se constată abuzuri sistematice din partea Utilizatorului față de ”Amber Technology”.3. PREȚURI


Art. 5. (1) Prețurile mărfurilor oferite sunt cele prezentate pe site-ul web al ”Amber Technology”, la data efectuării comenzii, cu excepția cazului unor erori evidente.
(2) Prețurile mărfurilor includ TVA, în cazul în care este prevăzută calcularea acestuia.

Art. 6. ”Amber Technology” își rezervă dreptul să modifice oricând și fără înștiințare prealabilă prețurile mărfurilor oferite pe site, dacă aceste modificări nu vor afecta comenzile deja efectuate.

Art. 7. (1) ”Amber Technology” poate acorda reduceri la mărfurile prezentate pe site, conform legislației române și a regulilor stabilite de ”Amber Technology”. Regulile aplicabile unor astfel de mărfuri sunt disponibile acolo unde este afișată reducerea. Reducerile pot fi prezentate sub diverse forme (de exemplu, promoții, reduceri pentru loialitate, acordate individual, aleatoriu sau ca rezultat al participării la concursuri sau sondaje pentru clienți).
(2) Diversele tipuri de reduceri nu pot fi combinate la o comandă și achiziționarea unuia și aceluiași produs.4. PLATA


Art. 8. Atunci când Utilizatorul returnează produsul cu dreptul de restituire a sumei achitate, din orice cauză, prețul ce face obiectul restituirii se reduce cu valoarea reducerii obținute, aplicată produsului, și numai suma achitată efectiv este supusă rambursării.

Art. 9. (1) Utilizatorul poate să achite prețul mărfurilor comandate folosind la alegerea sa, una din posibilitățile enumerate pe site-ul web. Pe http://www.ambermattress.ro este posibilă plata prin ramburs, transfer bancar, prin card de credit sau de debit, în numerar.
(2) Dacă Utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și plata prin ramburs, serviciul de curierat este suportat integral de către Ambermattress.ro.

Art. 10. Dacă Utilizatorul alege o metodă de plată care include o terță parte - furnizor de servicii de plată, Utilizatorul poate fi obligat de termenii și condițiile și/sau taxele unei astfel de părți terțe.

Art. 11. ”Amber Technology” nu poartă răspunderea dacă o anumită metodă de plată care include o terță parte- furnizor de servicii de plată, nu este disponibil sau în alt mod nu funcționează din motive care nu pot fi atribuite ca fiind vina ”Amber Technology”.

 

5. RENUNȚAREA LA CONTRACT ȘI ÎNLOCUIREA


Art. 12. (1) Utilizatorul are dreptul să renunțe la contract fără să menționeze motivul, fără să datoreze despăgubiri sau penalități în termen de 14 zile, calculat de la data preluării produsului de către Utilizator sau de către o terță persoană.
(2) Pentru a-și exercita dreptul conform prezentei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice în mod clar ”Amber Technology” cu privire la decizia sa de renunțare la contract, individualizând produsele pe care dorește să le returneze, prin punerea la dispoziție a tuturor datelor despre comanda efectuată și livrarea, inclusiv, dar fără a se limita la: conținutul și valoarea comenzii, datele persoanei care a efectuat comanda, datele persoanei care a preluat livrarea, și data livrării.
(3) ”Amber Technology” publică pe site său formularul de exercitare a dreptului de renunțare la contract.
Dacă doriți să renunțați la o marfă cumpărată de la noi sau să o înlocuiți, vă rog, contactați-ne la:

Mail: dreams@ambermattress.ro
Тel.: +40312296193
Skype: AmbermattressRo

Consultanții noștri vă vor ajuta și explica cum să procedați cel mai ușor și mai rapid.)

(4) Pentru exercitarea dreptului de renunțare, ”Amber Technology” oferă Utilizatorului posibilitatea de a alege să completeze și să trimită online prin pagina de internet, formularul standard de renunțare sau o altă declarație clară. În acest caz, ”Amber Technology” trimite de îndată utilizatorului confirmarea de primire a retragerii sale, pe un suport de lungă durată.
(5) Utilizatorul este obligat să returneze produsele, în mod obligatoriu, împreună cu bonul fiscal factura, dacă există, predându-le companiei ”Amber Technology” sau unei persoane împuternicite de aceasta, în termen de 14 zile de la data la care Utilizatorul și-a exercitat dreptul să renunțe la contract.
(6) La returnare, marfa trebuie să fie în ambalajul original, fără urme de folosire sau degradarea aspectului comercial.
(7) ”Amber Technology” are dreptul să amâne restituirea sumelor până la primirea produselor sau până când se va prezenta dovada că produsele au fost returnate, în funcție de care din cele două circumstanțe s-a produs mai devreme.
(8) În cazul în care Utilizatorul nu își respectă obligațiile conform alineatului 5, fără să informeze ”Amber Technology” despre întârziere și fără să prezinte un motiv întemeiat în acest sens, se consideră că acesta și-a retras declarația de exercitare a renunțării la contract.
(9) Atunci când în legătură cu executarea contractului, ”Amber Technology” a făcut cheltuieli și Utilizatorul renunță la contract, ”Amber Technology” are dreptul să rețină suma aferentă pentru cheltuielile efectuate sau să solicite plata acestora.

Art. 13. (1) Utilizatorul nu are dreptul să renunțe la contract în cazul în care obiectul acestuia îl constituie produse fabricate la comanda consumatorului sau conform cerințelor sale individuale.

Art. 14. ”Amber Technology” restituie Utilizatorului prețul plătit de acesta pentru produsele returnate.

Art. 15. (1) Utilizatorul are dreptul la o perioadă de testare de „100 de nopți“, în care să testeze salteaua. După expirarea perioadei de testare, Utilizatorul are dreptul să returneze salteaua fără menționarea vreunei cauze. Pentru aprobarea returnării saltelei din partea ”Amber Technology”, Utilizatorul trebuie să completeze formularul de exercitare a dreptului de retragere din contract, precum și să prezinte imagini ale saltelei.

(2) După ce ”Amber Technology” se asigură că salteaua se află în stare bună, Utilizatorul poate să restituie produsul, respectând în mod expres următoarele condiții: salteaua trebuie să fie bine împachetată în folie retractabilă, iar Utilizatorul este obligat să încarce produsul în mijlocul de transport al curierului.
(3) ”Amber Technology” va aproba returnarea produsului cumpărat, doar și numai, în condițiile respectării depline a condițiilor prezentate mai sus.
(4) ”Amber Technology” poate să refuze acceptarea produsului dacă este vizibil că salteaua nu este folosită cu bună -credință, așa cum se menționează în garanție, precum și dacă nu se furnizează informațiile solicitate. Returnarea mărfii poate fi respinsă și dacă în imaginile furnizate este evident că salteaua este murdară, prezintă defecte de integralitate sau este deteriorată de utilizarea necorespunzătoare.
(5) După ce va fi aprobată returnarea produsului, ”Amber Technology” va restitui suma Utilizatorului în contul bancar prezentat de acesta, în termen de 10 zile lucrătoare după ce produsul a fost recepționat înapoi în depozitul ”Amber Technology”.

 

6. GARANȚII ȘI RECLAMAȚII


Art. 16. (1) Utilizatorul are dreptul să reclame orice neconformitate a mărfii față de ceea ce s-a contractat/comandat, atunci când după livrare sunt descoperite neconcordanțe cu contractul de vânzare.
(2) ”Amber Technology” nu poartă răspunderea pentru diferența de culoare datorată deosebirilor în cazul reproducerii culorilor de diferitele tipuri de monitoare.
(3) ”Amber Technology” nu poartă răspunderea pentru uzura naturală a produselor.

Art. 17. Orice neconformitate a bunului de consum cu contractul de vânzare, care apare în termen de 6 luni după livrarea mărfii, se consideră că a existat la livrarea acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că lipsa de conformitate se datorează naturii mărfii sau caracterului de neconformitate.

Art. 18. Utilizatorul nu poate să conteste conformitatea produsului cu contractul de vânzare al acestuia, atunci când la încheierea contractului a știut sau nu a putut să nu știe despre lipsa de conformitate;

Art. 19. (1) Utilizatorul are dreptul să reclame marfa, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a prezentat garanție comercială pentru marfă.
(2) Atunci când soluționarea reclamației se realizează prin înlocuirea produsului cu altul, care corespunde înțelegerii, ”Amber Technology” va menține pentru utilizator serviciile de garanție inițiale.

Art. 20. (1) În cazul formulării de reclamație pentru produs, utilizatorul poate să pretindă restituirea sumei achitate, schimbarea mărfii cu alta care corespunde contractului sau reducerea prețului.
(2) Reclamația se depune verbal la numărul de telefon indicat de ”Amber Technology” sau în scris la adresa de e-mail menționată, prin poștă sau trimisă la adresa societății. ”Amber Technology” afișează pe site-ul său, accesul la formularul pentru reclamație.
(3). La înaintarea reclamației, utilizatorul indică obiectul reclamației, modul de soluționare a reclamației preferat, respectiv, suma pretinsă de acesta, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru contact.
(4) La depunerea reclamației, utilizatorul trebuie să anexeze în mod obligatoriu și documentele pe care se întemeiază pretenția, și anume:

1. bonul sau factura fiscală;
2. procese verbale, acte sau alte documente, care constată lipsa de conformitate a mărfii cu contractul;
3. alte documente, care definesc temeiul pretenției și valoarea.

Art. 21. (1) Reclamarea bunului de consum poate fi înaintată în termen de 2 ani de la livrarea mărfii, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea lipsei de conformitate cu contractul, precum și după expirarea termenului de valabilitate.
(3) . Termenul se suspendă pe durata timpuui necesar ajungerii la un acord între vânzător și utilizator pentru soluționarea litigiului.
(4) Dacă ”Amber Technology” a oferit garanție comercială produsului și termenul de garanție este mai lung decât termenele de înaintare a declarației conform al. 1, reclamația poate fi înaintată până la expirarea termenului garanției comerciale.
(5) Depunerea reclamației nu împiedică formularea unei acțiuni.

Art. 22. (1) ”Amber Technology” menține un registru al reclamațiilor depuse. Utilizatorului i se trimite un document la adresa de e-mail pe care a indicat-o, în care se menționează numărul reclamației din registru și tipul mărfii.
(2) Atunci când ”Amber Technology” aprobă reclamația, emite un act în acest sens, întocmit în două exemplare, și pune la dispoziția Utilizatorului un exemplar, în mod obligatoriu.

Art. 23. (1) În cazul unei reclamații întemeiate, ”Amber Technology” aduce produsul în stare de conformitate cu contractul de vânzare în termen de o lună, calculat de la reclamația Utilizatorului.
(2)Dacă marfa nu a fost remediată și după expirarea termenului din alineatul precedent, Utilizatorul are dreptul să rezilieze contractul și să i se restituie suma achitată sau să solicite reducerea prețului produsului conform prevederilor Regulamentului GDPR.
(3) Aducerea la conformitate a produsului în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru Utilizator. Acesta nu datorează cheltuieli de expediție pentru bunul de consum sau pentru materialele și serviciile legate de remedierea acestuia, și nu trebuie să suporte niciun inconvenient semnificativ.

Art. 24. (1) În cazul neconformității bunurilor de consum cu contractul de vânzare și atunci când utilizatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației, are dreptul la următoarele opțiuni:

1. Rezielierea contractului și restituirea sumei pe care a achitat-o;
2. Reducerea prețului.

(2) Utilizatorul nu poate pretinde recuperarea sumei sau reducere de preț atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască produsul cu unul nou sau să fie remediat, în termen de o lună de la înaintarea reclamației de către consumator.
(3) Comerciantul este obligat să dea curs cererii de reziliere a contractului și să restituie suma achitată de utilizator, atunci când după ce a acceptat trei reclamații ale utilizatorului prin remedierea unuia și aceluiași produs în termenii garanției, intervine o altă neconcordanță a mărfii cu contractul de vânzare.
(4) Utilizatorul nu poate să pretindă rezilierea contractului dacă neconformitatea mărfii cu contractul este nesemnificativă.

 


6. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ


Art. 25. (1) Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la toate materialele și resursele de pe site-ul „Amber Technology“ (inclusiv bazele de date disponibile) fac obiectul Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe ce aparțin „Amber Technology“ sau persoanei desemnate, care a cedat dreptul de a utiliza „Tehnologia Amber“ și nu pot fi utilizate prin încălcarea legislației în vigoare.
(2) În cazul copierii sau reproducerii de informații în afara celor permise, precum și la orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor „Amber Technology“, „Amber Technology“ are dreptul să solicite despăgubiri și pentru daune directe și indirecte suferite în valoare integrală.
(3) Cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres, Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și disemina în alt mod resursele informaționasle publicate pe site-ul „Amber Technology“.

Art. 26. (1) ”Amber Technology” se obligă să depună grija datorată de a asigura posibilitatea Utilizatorului la accesul normal la serviciile furnizate.
(2) ”Amber Technology” își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile furnizate. ”Amber Technology” are dreptul, dar nu și obligația, ca la aprecierea sa să șteargă resurse informaționale și materiale publicate pe site-ul său.

 


7. ÎNCETAREA ȘI ANULAREA CONTRACTULUI


Art. 27. ”Amber Technology” are dreptul, la aprecierea sa, fără notificare prealabilă, să renunțe unilateral la contract în cazul în care constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcarea prezentelor condiții generale, legislației române și a normelor morale general acceptate.

Art. 28. (1) Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentele Condiții generale, contractul între părți se anulează și prin suspendarea activității ”Amber Technology” sau încetarea administrării website-ului.

Art. 29. În afara situațiilor indicate mai sus, fiecare dintre părți poate rezilia prezentul contract prin notificare prealabilă de o săptămâna, adresată celeilalte părți, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale.

Art. 30. Forma scrisă a contractului se consideră conformă prin trimiterea unui mesaj electronic (e-mail), apăsarea unui buton electronic pe pagina de conținut, care se completează sau selectează de către utilizator sau bifarea (check box) în câmpul site-ului web ș.a. similare, marcarea casetei de selectare de pe site etc. similar, în măsura în care declarația este înregistrată din punct de vedere tehnic, astfel încât să poată fi reprodusă.

 

8. CLAUZA DE SIGURANȚĂ


Art. 31. Părțile declară că în cazul în care una/unele din clauze din prezentele Condiții generale se dovedește/dovedesc a fi nule, acest lucru nu va avea ca rezultat nulitatea întregului contract sau alte părți ale acestuia. Clauza nulă va fi înlocuită de regulile imperative de drept sau practică.

 

9. MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE


Art. 32. (1) ”Amber Technology” se obligă să informeze Utilizatorii despre orice modificare a acestor Condiții Generale în termen de 7 zile de la producerea acestei circumstanțe, la adresa de e-mail specificată de Utilizator.
(2) Atunci când nu este de acord cu modificările termenilor Condițiilor Generale, Utilizatorul are dreptul să renunțe la contract fără menționarea motivului și fără să datoreze despăgubiri sau penalități. Pentru a-și exercita acest drept, Utilizatorul trebuie să înștiințeze ”Amber Technology” în termen de o lună de la primirea mesajului, conform paragrafului precedent.
(3) În cazul în care Utilizatorul nu își exercită dreptul de a se retrage din contract în termenii prevăzuți în prezentele Conditii Generale, se consideră că modificarea a fost acceptată de către Utilizator fără obiecții. 
10. LEGEA APLICABILĂ


Art. 33. Toate aspectele care nu intră sub incidența acestor Condiții Generale sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare din România.

 

11. LIVRARE


Livrarea produselor comandate se face prin curier la sediul sau adresa de livrare specificată de Utilizator, în România. Costurile livrării sunt preluate în întregime de „Amber Technology“.

Înainte de trimiterea mărfii comandate, „Amber Technology“ are dreptul să contacteze Utilizatorul, la numărul de telefon specificat de acesta, pentru stabilirea detaliilor comenzii și / sau livrării. Produsele sunt expediate și livrate de compania de curierat "Urgent Cargus" SA. Timpul de livrare este de până la 5 (cinci) zile lucrătoare din ziua în care „Amber Technology“ confirmă datele de livrare cu Utilizatorul. Compania de curierat va face până la două încercări de livrare la biroul sau adresa indicată de Utilizator, informând-ul, în prealabil, pe acesta, la fiecare dintre ele, privind livrarea, prin SMS și/sau prin e-mail.

„Amber Technology” nu este responsabilă pentru neîndeplinirea comenzii, în cazurile în care Utilizatorul a indicat date personale incorecte, incomplete și/sau inexacte, inclusiv atunci când a indicat o adresă sau un număr de telefon incomplet, inexact sau fictiv.

Livrarea se face în termenele descrise la fiecare opțiune de livrare, în modulul de interfață pentru comenzi. În circumstanțe extraordinare, „Amber Technology” își rezervă dreptul de a prelungi termenul de livrare prin informarea promptă a Utilizatorului despre aceasta.

Utilizatorul este obligat să examineze mărfurile la momentul livrării și să notifice imediat dacă există neconcordanțe, deficiențe și defecțiuni. Dacă Utilizatorul nu face acest lucru, se presupune că livrarea a fost acceptată fără obiecții.

Dacă există defecte în aspectul al mărfurilor, contactați curierul, care este obligat să întocmească un raport privind deteriorarea expedierii.

În cazul livrărilor internaționale se aplică regulile de livrare și primire specifice serviciului poștal național respectiv, precum și ale legislației naționale a țării de destinație a mărfurilor.

„Amber Technology“ își rezervă dreptul de a schimba în orice moment modalitățile de livrare și plată disponibile și/sau termenii și condițiile, prin publicarea metodelor de expediere și de plată disponibile, pe site, fără nicio altă notificare.12. INREGISTRARE SI IDENTIFICARE


„Amber Technology” identifică Utilizatorii site-ului, stocând fișierele jurnal pe server la http://www.ambermattress.ro și adresa IP a Utilizatorului.
„Amber Technology” are dreptul de a colecta și de a folosi informații despre Utilizatori pe baza și în scopul executării contractului încheiat în baza Termenilor și Condițiilor Generale cu Utilizatorul. Informațiile prin care persoana poate fi identificată pot include nume, telefon, adresă și e-mail, precum și orice alte informații pe care persoana le furnizează în mod voluntar la înregistrare. Informațiile includ orice alte date pe care Utilizatorul le introduce, le utilizează sau le oferă prin utilizarea Serviciilor furnizate de „Amber Technology”.
Numai persoanele cu vârsta de peste 16 ani se pot înregistra pe site. La înregistrare, persoana marchează un check-box, indicând că are 16 ani.

„Amber Technology” depune toate eforturile și răspunde pentru protejarea informațiilor Utilizatorului, care i-au devenit cunoscute cu prilejul înregistrării, cu excepția cazurilor de forță majoră, a unui eveniment accidental sau a unei acțiuni rău intenționate din partea unor terțe persoane.
În formularul de înscriere completat de către Utilizator în timpul înregistrării, „Amber Technology“ indică natura obligatorie sau voluntară a furnizării de date și consecințele refuzului de a le oferi.
„Amber Technology“ poate divulga informații personale către terțe persoane numai în cazurile prevăzute de lege și în circumstanțele prevăzute de lege sau după consimțământul explicit al Utilizatorilor.

Utilizatorul se poate înregistra prin completarea formularului electronic corespunzător de înregistrare, disponibil în timp real (on-line) pe site-ul „Amber Technology“, pentru a accepta Termenii și condițiile.
Prin apăsarea butonului virtual cu textul „Inregistrare“ sau a altui formular analog, având puterea unei confirmări scrise a condițiilor generale, Utilizatorul face o declarație electronică, în confornitate cu Legea documentelor electronice și a semnăturii electronice, în care declară că este familiarizat cu Termenii și condițiile, le acceptă și se angajează să le respecte. „Amber Technology“, poate stoca în fișiere jurnal pe serverul propriu adresa IP a Utilizatorului și orice alte informații necesare pentru identificarea acestuia și reproducerea declarației electronice de acceptare a Termenilor și condițiilor în cazul apariției unui litigiu. Textul Termenilor și condițiilor este disponibil pe site-ul „Amber Technology” într-un mod care permite stocarea și reproducerea lui.
La completarea cererii de înregistrare Utilizatorul este obligat să furnizeze informații complete și exacte cu privire la identitatea (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte date cerute de formularul electronic al „Amber Technology“, precum și să le actualizeze în termen de 7 (șapte) zile de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze atât datele personale cerute, garantând că datele furnizate în procesul de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și, în cazul în care acestea se schimbă le va actualiza cu promptitudine. În cazul în care datele furnizate sunt false, "Amber Technology" poate întrerupe sau suspenda fără notificare furnizarea de servicii, precum și întreținerea înregistrării Utilizatorului.

La înregistrare, Utilizatorul primește un nume unic de Utilizator, care poate fi, de asemenea, e-mailul indicat de Utilizator, și o parolă pentru accesarea serviciilor disponibile pe site-ul „Amber Technology”.

Numele de Utilizator cu care Utilizatorul se înregistrează nu îi conferă alte drepturi decât cele specificate în acești Termeni și condiții.
Solicitantul înregistrării, în calitatea sa de reprezentant al unei persoane juridice, este obligat să introducă numele său și adresa completă, respectiv numele persoanei juridice pe care o reprezintă.
Utilizatorul este obligat să depună toate eforturile și să ia toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a-și proteja parola și a nu o dezvălui unor terți și să notifice imediat „Amber Technology” în cazul unui acces neautorizat, precum și în cazul probabilității și suspiciunea unuia. El/ea poartă responsabilitatea și riscul de a-și proteja parola, precum și pentru toate acțiunile efectuate de acesta sau de o terță persoană care utilizează parola acestuia.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. SCOPURI


"Amber Technology" colectează și utilizează informații în scopul de:

1. marketing direct;
2. îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de Utilizatori

“Amber Technology” procesează datele personale ale Utilizatorilor în temeiul contractului încheiat între Utilizator și “Amber Technology”. Utilizatorul este de acord ca datele sale personale să fie procesate în scopul de marketing direct, prin bifarea unui check-box. Utilizatorul poate renunța în orice moment la consimțământul dat, bifând rubrica (check – box) care se află ______.
Datele personale ale Utilizatorilor sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani.2. DREPTURILE UTILIZATORILOR


Orice Utilizator al site-ului se bucură de toate drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația Bulgariei și a Uniunii Europene. Orice Utilizator are dreptul la:

1. Informare (în legătură cu prelucrarea datelor sale personale de către administrator);
2. Accesul la propriile date personale;
3. Corectarea (dacă datele sunt inexacte)
4. Ștergerea datelor personale (dreptul de a fi uitat);
5. Restricționarea prelucrării de către administrator sau de către prelucrător a datelor cu caracter personal;
6. Portabilitatea datelor personale între diverși administratori sau operatori de prelucrare de date personale;
7. Contestație împotriva procesării datelor sale cu caracter personal;
8. Subiectul datelor are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, care implică profilare, care produce consecințe juridice pentru subiectul datelor sau îl afectează în mod semnificativ într-un mod similar;
9. Dreptul la protecție pe cale juridică sau administrativă în cazul încălcării dreptului la date al subiectului.

Utilizatorul poate solicita ștergerea dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
2. Utilizatorul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există alte temeiuri juridice pentru prelucrare;
3. Utilizatorul de date se opune prelucrării și nu există temeiuri legale pentru procesare, care să aibă întâietate;
4. Datele personale au fost prelucrate ilegal;
5. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se conforma obligațiilor legale în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația statului membru aplicabilă operatorului;
6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii comunității informaționale a copilului, iar consimțământul este dat de autoritatea parentală responsabilă de copil.

Utilizatorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor sale personale de către operator atunci când:

1. Contestă acuratețea datelor personale. În acest caz, limitarea procesării este pentru o perioadă care permite controlorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
2. Procesarea este ilegală, însă Utilizatorul nu dorește ca datele personale să fie șterse, ci cere doar o limitare a utilizării acestora;
3. Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul procesării, dar Utilizatorul le cere ca să stabilească, să exercite sau să protejeze cerințele legale;
4. Se opune prelucrării în așteptarea verificării dacă temeiul juridic al operatorului are întâietate față de interesele Utilizatorului.
5. Dreptul la portabilitate

Subiectul are dreptul de a obține datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat administratorului într-un format structurat, larg utilizat și adaptat pentru citire electronică și are dreptul de a transfera datele către un alt administrator, fără obstrucție din partea administratorului căruia I-au fost furnizate datele personale, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală și prelucrarea se realizează în mod automatizat. Atunci când își exercită dreptul la transferabilitatea datelor, subiectul datelor are, de asemenea, dreptul de a primi un transfer direct al datelor personale de la un administrator la altul atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de contestare.
Utilizatorii au dreptul de contesta, în fața administratorului, împotriva prelucrării datelor lor cu caracter personal. Administratorul datelor personale este obligat să suspende prelucrarea, cu excepția cazului în care dovedește că există motive juridice convingătoare pentru prelucrare, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile subiectului datelor, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. În cazul obiecției în privința prelucrării datelor cu caracter personal pentru obiective de marketing direct, prelucrarea trebuie să fie oprită imediat.

Plângere la autoritatea de supraveghere
Fiecare Utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor sale personale la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța competentă.

3. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL


Administratorul de date cu caracter personal are următoarele obligații:

1. Procesează datele în conformitate cu principiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în regulament și este capabil să dovedească acest lucru (raportare);
2. Asigură protecția datelor în etapa de proiectare și implicit;
3. Înștiințează organul de supraveghere și subiectul datelor în cazul încălcării ale siguranței datelor cu caracter personal, precum și documentarea oricărei încălcări a securității datelor cu caracter personal, faptele referitoare la încălcare, consecințele acestora, acțiunile întreprinse pentru remedierea încălcării;
4. Efectuează o evaluare a impactului asupra protecției datelor;
5. Aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor, cum ar fi:
- Pseudonimizare;
- Criptare;
- Garantarea confidențialității, integrității, disponibilității și sustenabilității permanente a sistemelor și serviciilor de procesare;
- Restabilirea, în timp util, a disponibilității și a accesului la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic;
- Testarea periodică, examinarea și evaluarea eficacității măsurilor tehnice și organizatorice;
- Cooperarea cu organul de supraveghere pentru protecția datelor prin respectarea obligațiilor care decurg din regulament.
6. Elaborează și aplică proceduri interne privitoare la primirea, examinarea și reacția, în termen de o lună, la cererile Utilizatorilor pentru exercitarea drepturilor lor ca subiecte ale datelor cu caracter personal.

4. MENTINEREA UNUI REGISTRU


„Amber Technology” menține un jurnal al activităților de procesare pentru care răspunde. Acest registru conține toate informațiile de mai jos:

1. numele și datele de contact ale administratorului
2. scopurile prelucrării;
3. descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
4. categoriile de destinatari cărora le sunt sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, inclusiv destinatari din țări terțe sau din organizații internaționale;
5. diferite categorii de date;
6. dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor de securitate tehnică și organizatorică;

Prelucrători de date cu caracter personal

Administratorul de date personale utilizează serviciile unui prelucrător de date cu caracter personal – Super Hosting.BG OOD., Sofia, cartier Iztok, Blvd.Dr. G.M. Dimitrov, nr. 36, CUI 131449987.
Prelucrătorul nu include alte date de procesare fără permisiunea anterioară concretă sau în general permisiunea scrisă a administratorului.  

5. AUTORITATILE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA


Organele care reglementează „Amber Technology” sunt Autoritatea pentru Protectia Consumatorului (ANPC) și Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu următoarele coordonate:

Despre ANPC:

Site web: http://www.anpc.gov.ro
Tel: 021.307.67.84
email: cabinet@anpc.ro
adresa: Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865

Despre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Site web: http://www.dataprotection.ro
Tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212
email: anspdcp@dataprotection.ro
adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

6. LITIGII


Utilizatorii pot folosi platforma europeană de soluționare a litigiilor on-line (OPC), disponibilă la / http://ec.europa.eu/odr / - portal de acces unic, care permite consumatorilor și comercianților din UE să soluționeze litigiile între ei.
Soluționarea alternativă a litigiilor /APC/ între consumatori și comercianți este o procedură de conciliere în afara instanței pe principiul voluntar.
Comisiile generale de reconciliere facilitează realizarea unui acord între consumatori și comercianți în litigiile privind contractele de vânzare de bunuri și prestare de servicii
Comitetele generale de conciliere sunt stabilite pe bază regională, iar competența de a soluționa disputele dintre „Amber Technology” și un Utilizator o deține Comisia Generală de Conciliere cu sediul în Plovdiv și zona de operare pe teritoriul regiunilor Plovdiv, Smolyan, Pazardzhik și Stara Zagora;
Lista consolidată a organismelor recunoscute membre APC ale statelor membre ale Uniunii Europene poate fi găsită la https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Utilizarea cookie-urilor


Използване на „бисквитки“

„Cookies“ sunt fișiere de text mici sau pachete mici de informații care sunt stocate prin browser-ul de Internet pe terminalul dumneavoastră (computer, tabletă, laptop sau telefon mobil), atunci când vizitați diferite site-uri și pagini de Internet. Scopul principal al cookie-urilor este de a face utilizatorul să fie recunoscut atunci când se întoarce pe un anumit site. Unele module cookie au, de asemenea, o aplicație specifică, cum ar fi memorarea comportamentului utilizatorilor pe site și facilitarea utilizării de către utilizator a site-ului. Mai multe informații despre cum funcționează modulele cookie puteți găsi pe Internet.

Cum sunt folosite „cookies“ pe acest site?

Noi folosim „cookies“ de pe acest site, în principal, pentru a facilita gradul de utilizare a site-ului, îmbunătățirea funcționării lui și stocarea de informații privind comportamentul consumatorilor. În cadrul acestui proces nu sunt stocate niciun fel de date cu caracter personal, adică, prin intermediul „cookies“, pe site nu vă putem identifica ca persoană, și, prin urmare, la colectarea acestor informații nu se aplică Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Informațiile colectate prin „cookies“, utilizate de obicei în formă agregată pentru a analiza comportamentul utilizatorilor pe site, care ne permite să îmbunătățim funcționalitatea site-ului, „potecile” utilizatorilor și conținutul utilizat.

Ce cookie-uri sunt folosite pe acest site?

"Cookie-uri" de sesiune

Acest tip de cookie-uri ușurează folosirea site-ului și stochează temporar informații numai în cadrul sesiunii browserului folosit. De obicei, informațiile stocate prin intermediul acestora sunt bunurile pe care le-ați adăugat la coșul de cumpărături, paginile site-ului pe care le-ați vizitat și cum ați accesat anumite informații. Aceste module cookie nu colectează informații de pe terminalul dvs. și sunt șterse automat atunci când părăsiți site-ul sau încheiați sesiunea pe browserul dumneavoastră.

„Cookie-uri” permanente

Acestea ne permit să stocăm informații specifice privind navigarea, cum ar fi , de pildă analizarea vizitelor pe site, modul în care ați ajuns pe site, paginile pe care le-ați revizuit, opțiunile pe care le-ați ales și unde v-ați îndreptat prin acest site. Urmărirea acestor informații ne permite să facem îmbunătățiri site-ului, inclusiv corecții de erori și extinderea conținutului. Termenul de valabilitate al acestui tip de cookie variază în funcție de destinația lui concretă.

Cookie-urile ale unei terțe părți

Site-ul nostru are linkuri către alte site-uri sau conținut încorporat de pe alte site-uri, cum ar fi Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, site-urile partenere. Este posibil ca atunci când vizitați aceste site-uri sau deschideți conținut de pe ele, cookie-uri de pe aceste site-uri să fie stocate pe terminalul dumneavoastră. Aceste module cookie sunt definite ca module cookie ale unei terțe părți și nu avem control asupra generării și gestionării acestor cookie-uri. De aceea, vă încurajăm să căutați informații despre ele și despre cum să gestionați site-urile respectivelor terțe părți.

Cum pot gestiona utilizarea cookie-urilor de pe acest site?

Toate browserele vă permit să gestionați cookie-urile dintr-un folder special proiectat în acest scop pe browserul dvs. Puteți bloca primirea cookie-urilor, puteți șterge toate sau o parte din ele sau puteți crea setări proprii privind modulele cookie preferate înainte de a iniția o vizită pe site-ul nostru. Rețineți că ștergerea sau blocarea modulelor cookie poate afecta în mod nefavorabil funcționalitatea site-ului nostru și, prin urmare, experiența utilizatorului.

Dezactivarea sau blocarea modulele cookie

Controlul, dezactivarea sau blocarea modulelor cookie este reglementată de setările browserului. Rețineți că interzicerea totală a utilizării tuturor cookie-urilor poate afecta performanța site-ului, eficacitatea și accesul la anumite informații.

Formular


Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract: (completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să anulați contractul)

Către „Amber Technology” AD., CUI 204225078
Prin prezenta vă comunic că renunț/ăm la contractul / de achiziționare a următoarelor mărfuri /de furnizarea următorului serviciu încheiat de mine/noi: ………………………………………………………………………

Comandat la/primit la - ………………………………………………………………

Nume utilizator/i – …………………………………………………………………

Adresa utilizatorului/lor - ……………………………………………………………

(încercuiți opțiunea dorită)
Am atașat următoarele documente:

1. bonul fiscal sau factură;
2. fotografii;

Atașez următorul cont bancar, în care doresc să-mi fie rambursată suma de achiziționare a bunurilor descrise mai sus: ……………………………………………………………

Semnătura utilizatorului/utilizatorilor: ……………………………………………….

(numai dacă acest formular este pe hârtie)

Data: ……………………………………………

Formular standard pentru exercitarea dreptului de reclamație:

Către „Аmber Теchnology” АD, CUI 204225078

Prin prezenta vă informez/informăm că am constatat o neconformitate a bunului (bunurilor) / serviciului (serviciilor) cu cele convenite. Obiectul reclamației: …………………………………………………………………

Comandat la/primit la - ………………………………………………

Modalitatea agreată de soluționare în privința produselor:

1. Restituirea sumei achitate
2. Schimbarea produsului cu altul care corespunde contractului;
3. Reducerea prețului;
4. 4. Remedierea gratuită conform art.113 și 114 din Legea privind Protecția Consumatorilor.
(încercuiți opțiunea dorită)

Modul preferat de prestare a serviciilor:

1. Prestarea serviciului conform contractului;
2. Reducerea prețului;
3. Restituirea sumei achitate

(încercuiți opțiunea dorită)

Anexez următoarele documente:

1. Bonul sau factura fiscală;
2. Protocoale, acte sau alte documente care constată lipsa de conformitate a produsului cu contractul;
3. Alte documente care definesc plângerea după temeiuri și sumă.

(încercuiți opțiunea dorită)

Valoarea sumei: ……………………………..

Numele consumatorului/lor – ……………………………………………………………

Adresa consumatorului/lor - ………………………………………………………

Semnătura consumatorului: ……………………………………………….

(doar în cazul în care prezentul formular este pe format de hârtie)

Data: ……………………………………………